Akház pecsétje

Szük Bendegúz L. 2016.12.06., v1

Az 1990-es években került elő Akház pecsétje, amely egy 1 centiméternél alig nagyobb agyagdarab, egyik oldalán egy pecsétnyomó lenyomatát viseli magán, mivel egy dokumentum hitelesítésére, tulajdonjog kifejezésére használták. Másik oldalán a hitelesített papírusz nyomai láthatóak. A korabeli eljárás szerint hitelesíteni és védeni kívánt papirusztekercset körbekötötték zsinorral, majd belenyomták apró, ekkor még puha agyagdarabokba. A pecsétnyomó lenyomata az agyag megszáradása után hitelesítette a dokumentumot azáltal, hogy megjelölte a dokumentum forrását. Az ókori agyagpecsétek általában azért maradtak meg, mert talán valamely ellenséges támadás miatt vagy egyéb okból tűzvész pusztította el azt az épületet, ahol a dokumentumot elhelyezték és a tűz okozta hő által a pecsét kiégetésre került. Mivel az ilyen pecséteket nehéz hamisítani, így ezt a példányt is eredetinek tartják. A pecséten a következő felirat állt: “Akház, Jótám fiának, Júda királyának tulajdona”.

A lenyomat érdekessége, hogy körülötte egy 1mm széles benyomódás van, amely arra ad következtetni, hogy maga a pecsétnyomó egy gyűrű része volt. A pecsét bal oldalán ujjlenyomat látható. Mivel a pecsétgyűrűt valószínűleg maga Akház használta, emiatt feltételezhető, hogy az ujjlenyomat egy 2700 évvel ezelőtt élt júdeai király eredeti ujjlenyomata!
A Biblia Jótámról és Akházról Királyok második könyvének 15. és 16. fejezetében, valamint Krónika második könyvének 27. és 28. fejezetében ír. 2Királyok 16:1 a következőt írja Akház uralkodásának kezdetéről: “Pékának, a Remália fiának tizenhetedik esztendejében kezdett uralkodni Akház, Jótámnak, a Júda királyának fia.”
Ez a lenyomat olyan Biblián kívüli bizonyíték, amely mind Akház, mind apja, Jótám egykori létezését, uralkodását egyértelműsíti, ráadásul a két személy pontosan a Bibliában leírt kapcsolatban volt egymással. Akház kb. Kr előtt 732-716-ban uralkodott.

Vissza