Mitől lett teista egy világhírű ateista filozófus?

Szük Bendegúz L. - 2005, változat: 1.1

2004 végén hallhattuk a hírt, hogy Antony Flew, filozófus professzor, a XX. század végének egyik legismertebb ateistája teista lett. Ez a hír akár pletyka is lehetne, hiszen miért tenne ilyet egy 81 éves ember, maga mögött hagyva élete teljes művét, vitáit, harcait a teista oldallal szemben. De a hír igaz. Mivel biztos akartam lenni, hogy az elképzeléseit első kézből kapom meg, ezért elolvastam egy Flew-al készített hosszas riportot, ahol elmondja kialakult hitének elemeit [1]. A riportot Gary R. Habermas filozófia és teológia professzor készítette, aki a nyolcvanas évektől kezdve számos nyílt vitában volt Flew ellenfele. A riportban visszatértek a múlt közös eseményeihez is, amelyekről Flew őszintén vallott. Érdeklődésem középpontja az volt, hogy mi győzte meg ezt a világhírű szkeptikust?

Flew

Flew nem hírtelen változtatott álláspontot, hanem hónapok gondolkodása, folyamata vezette el az eredményig. A folyamat mozgatórugója az a szokrateszi jelmondat volt, amelyet Flew szerint az egész életében meghatározónak tartott: "Kövesd a bizonyítékokat, akárhova is vezetnek!" Ha nem ezt tette volna, valójában akkor tagadta volna meg önmagát. Flew hitéről elmondta, hogy az egy logikusan kikövetkeztetett arisztotelészi Istenhit és nem valamelyik vallás kijelentésén alapszik. Vagyis egy hatalommal és értelemmel rendelkező Isten létét fedezte fel, akiről nem gondolja, hogy az emberrel kommunikálna. Ugyanakkor egyértelműen nyitva áll annak, hogy meggyőződést kapjon arra, hogy a Biblia vagy más dokumentum egy valódi kijelentés Istentől. Külön megjegyezte, hogy ha bebizonyosodik, hogy 1Mózes 1 tudományosan helyes, akkor az egy valódi kijelentés.
Mi győzte meg Flew-t? Úgy tűnik, hogy az Értelmes Tervezés érvei. Úgy gondolja, hogy az utóbbi évtizedben ez olyan erős lett, hogy már nem lehet figyelmen kívül hagyni a bizonyítékokat. Habermas kérdésére Flew elmondta, hogy Istenre vonatkozó kozmológiai, teleológiai, erkölcsi és ontológiai érvek közül messzemenőleg a teleológiai érv tudományos formáját tartja a legmeggyőzőbbnek. Kiemelte az elmúlt 50 év DNS kutatásának erőteljes érvét a tervezettség mellett.
Flew jelenleg nem hisz a túlvilági életben, de a halálközeli élmények beszámolóinak érveit elég erősnek tartja. Továbbá elmondta, hogy Krisztus feltámadása a legmegalapozottabb csoda, amiről valaha jelentést tettek. Ezért már nem tartja rossz következtetésnek, ha valaki elfogadja Krisztus feltámadását.
Habermas kérdésére, hogy a korábbi nagy ateisták, mint Bertrand Russel és J.L Mackie, akikkel Flew személyes ismerősök voltak, mit szólnának döntéséhez, Flew elmondta, hogy az imént említett két személy is bizonyára észrevette volna azt, amit ő, mindenképpen érdeklődéssel fordultak volna a téma iránt, Russell-ről különösen azt gondolja, hogy megérintette volna a bizonyíték. A riport végén Flew megemlítette, hogy a vallásalapítók közzül mindenképpen Jézus a legvonzóbb személyiség.
Antony Flew, egy 81 éves, a világ egyik legnagyobb ateistájának tartott személye a bizonyítékok erejével képes volt szembefordulni teljes korábbi életművével. Nyilván már nem kellett bizonyítania semmit, nyilván már nem kellett félnie attól, hogy kiközösítik a tudományos világból, így bátran felvállalta, hogy a bizonyítékok meggyőzték. Minden ellenzőt el kell ez gondolkodtasson, hogy kinyissa a szemét és meglássa, amit Flew meglátott: Bizonyítékok tömege áll egy teremtő Isten mellett. Ugyanakkor Isten általános kijelentése, a körülöttünk lévő világ nem vitte még el Flew-t a Megváltóig. Ez Isten különleges kijelentésének, a Bibliának a dolga, amivel Flew-nak is szembe kell néznie. Ahogy eddig megvizsgálta az általános kijelentés érveit és ez elvezette Isten létéhez, úgy kell megvizsgálni a Biblia érveit is, mert ez elvisz minden embert a Megváltóig.

[1] http://www.biola.edu/antonyflew/index.cfm

Ajánlom figyelembe a Bibliából a Római levél 1. fejezetének 20. versét: "Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniilik az Ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az Ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek."