Válasz Kampis György "Értelmetlen Tervezettség" című "cikkére"

Szük Bendegúz L. 2009.10.17.

Kampis György cikke a Magyar Tudomány 2008. decemberi számában jelent meg (1424-1434. oldal). Nem tehetem meg, hogy minden mondatára, állítására válaszolok, hiszen az egy meglehetősen terjedelmes munka lenne, és kinek van erre ideje megírni, vagy akár elolvasni is és kit érdekelne egyáltalán? Ezért röviden szeretnék reflektálni Kempis György néhány alapvető elképzelésének tévedésére, ill. néhány megdöbbentő pontatlanságra. Miért válaszolok ezekre a kérdésekre, amikor én nem is vagyok az ID híve, hanem 6 napos kreacionista vagyok? Egyrészt Kampis úr is évek óta keveri ezeket szándékosan, és bár nem szándékozom az ID-t megvédeni, sőt Kampis úr néhány ID-vel kapcsolatos állításával talán még egyet is értek, de mivel minket is egy kalap alá vesz velük, ezért mindenképpen védenem kell az én álláspontom, emiatt Kampis úr kijelentéseit a 6 napos kreacionizmusra vonatkoztatom és így válaszolok. Másrészt az ID mégis csak "rokonunk" és bizony látok olyan dolgokat, amelyekkel Kampis úr alaptalanul, vagy csúsztatva vádolja őket.
Bevezetőben szeretném leszögezni, hogy én nem értek semmihez, most jöttem a térről, alapvetően tudatlan és tájékozatlan vagyok. Egy dologhoz értek, erre meg van az adottságom, a képesítésem, a tapasztalatom is és még "elismert" is vagyok a területen: meg tudom mondani, hogy egy logikai érvelésben hol van törés, meg tudom különböztetni a tényt a következtetéstől és meg tudom mondani, hogy egy állításnak tényszerű alapja van-e, vagy hasunk ütögetéséből ered. Sajnos ma sok tudósban nincs meg ez a képesség, ezért hazafiúi kötelességem segíteni rajtuk.
Kampis úr cikkével a fő probléma az, hogy olyan fölényesen írja cikkét, mintha ismerné a kreacionizmust. Pedig nekem minden jel arra mutat, hogy nem ismeri a kreacionista lektorált folyóiratokat, soha nem beszélgetett el olyan kreacionistával, aki esetleg Kampis úrnál is nagyobb tudományos kvalifikációkkal rendelkezik. (Persze ez az előző mondatom csak feltételezés, néhány észlelésből következtettem, de nem mondhatom, hogy tudományosan bizonyított). Ezzel szemben az utcáról összeszedett, vagy légből kapott "kreacionista" érvelések ellen hadakozik, amelyet valódi kreacionisták nem állítottak. Ha Kampis úr úgy gondolja, hogy tudós, akkor miért nem a megfelelő szinten vizsgálódik és érvel? Például ilyen bátor mondatokat ír le a 1428. oldalon: "A tudománnyal és az evolúcióval vitázók jelentős része azonban a tudományos módszerrel feltehetően soha nem találkozott" Köszönjük ezt a feleslegesen lekezelni és megalázni kívánó mondatot, amely nyilvánvalóan nem kreacionistákról szól, mivel rájuk ez nem alkalmazható. Nekem csak az a kérdésem, hogy Kampis úr tudja-e, hogy mi az a tudományos módszer?
A másik gond, hogy Kampis úr azt hiszi, hogy mi a tudomány ellenségei vagyunk, vagy nem szeretjük az új tudományos híreket. Ez egy teljesen téves elképzelés. Alig várjuk, hogy új eredmények jelenjenek meg, minden folyóirat megjelenését várva várjuk. Miért? Mert azok a cikkek, amelyek valós megfigyelésekkel és tényekkel foglalkoznak, elméleti agytorna helyett, sorra a mi állításainkat támasztják alá. És így az a várakozásunk, hogy előbb utóbb csak egyre nyilvánvalóbbá válik a helyzet.
A továbbiakban néhány "kiragadott", de jellemző mondatra szeretnék konkrét választ adni röviden:

1. Kampis: "Biztosak vagyunk-e az evolúcióban? Biztosak vagyunk. Tudjuk-e, hogyan ment végbe az evolúció? Nem tudjuk. Tudjuk-e igazolni az evolúciót? Nem tudjuk. Tudjuk-e cáfolni az alternatív felvetéseket? Legalábbis a többségüket nem tudjuk…." (1424. oldal)

Szük: Milyen őszinte! És bizony milyen sok egzakt tudományt művelő tudós nevetne rajta. Ezek a kérdések és válaszok őszintén rávilágítanak továbbra is egy alapvető tudományos feltételre: Hogyan mondhatom valamiről, hogy biztos, ha nem tudom igazolni és az ellenvetéseket sem tudom cáfolni. Természetesen ettől függetlenül még lehet valami igaz, de nagyon egészséges körülmények között meg kell adni a lehetőségét, hogy akik másképpen gondolják, ők is bemutathassák elképzeléseiket.
Kampis úr hozzám hasonlóan villamosmérnök, bár feltételezem, hogy soha nem dolgozott ezen a területen. Én az elektronikai iparban a hibaanalízis területén dolgoztam. Ha nem sikerült igazolni, hogy egy hiba jelentkezésénél ki volt a felelős, akkor az akár több millió Forintos veszteségbe is került. Én nagyra becsülöm a tudományfilozófiát, de az elektronikai iparban aligha lett volna nagy sikere, ha nem sikerült volna minden kétséget kizárva belátni a hibák okait. Persze, ahol pénzről van szó, ott az emberek nem filozófiai elvek síkján beszélgetnek. Bármely bizonyítási eljárásnak három egyértelmű kimenete lehet: igen, nem, nem tudni. Ha az utóbbi a konklúzió, akkor viszont teljességgel nyitva kell hagyni a lehetőséget és semmiképpen sem mondható, hogy "azért tudjuk, hogy igaz".

2. Kampis: "Az evolúcióelmélet … hatalmas empirikus anyagot halmozott föl. Sokszorosan bebizonyosodott, hogy ezt az anyagot csak egyféleképp lehet értelmesen elrendezni - nevezetesen, a leszármazással való módosulás, vagyis a darwini értelemben vett evolúció révén." (1424. oldal)

Szük: Az evolúciós elméletek általában bizonyos feltételezéseken alapulnak, amelyekre a tudósok egy szépen felépített, logikus várat építettek. Teljességgel elismerem, hogy ez logikus és tudományos. Nagyon sok logikus következtetés van a Mikulás történetében is, de mégis az alappal van probléma, a feltételezésekkel, hogy a Mikulás létezik. Ugyanakkor nem igaz, hogy bebizonyosodott, vagy hogy egyféleképpen lehet értelmezni az empirikus adatokat, különben mi értelme lenne a fenti kérdéseknek, miszerint nem lehet igazolni az evolúciót? Kampis úr magának mond ellent.

3. Kampis: "Magyarul, előítélet az, hogy a tudomány előítéletes (bár a tudós egyénileg lehet)." (1425. oldal)

Szük: Teljesen igaz, és köszönöm Kampis úrnak ezt a kiváló bekezdést. A tudományban nincs előítélet, de egy egyénben lehet, sőt valójában majdnem mindig van. Ennek alapján viszont, hogyan mondhatnánk, hogy a kreacionizmus nem tudomány, amikor empirikus adatokkal dolgozik, tudományos módszert használ és lektorált folyóiratai vannak? Nyilván az egyén, aki nem ért egyet a kreacionizmussal fogja tudománytalannak titulálni, anélkül, hogy megvizsgálná magát a kreácionista tudományt. Egy jó barátom, Dr. Jerry Bergman összeállított egy több ezer Ph.D-val és M.Sc-vel rendelkező tudósokból álló listát, akik a kreácionizmus hívei és biológusok, geológusok és más természettuományi területet képviselnek. Amennyiben elutasítjuk, hogy a kreacionizmus tudomány, akkor elutasítjuk, hogy ezek az emberek tudósok, holott tudományos fokozattal rendelkeznek, vagyis a tudomány művelői. Mindemellett számos olyan kutató van, aki felkerült erre a listára és emiatt megszűnt a kutatói munkahelye. A tudomány távolította el őket, vagy olyan egyének, akik előítélettel rendelkeznek? Sajnos maga a tudomány előítéletlensége nem segít semmit, míg a tudomány "urai" előítéletekkel rendelkeznek. Vagyis Kampis úr és sokan mások azt fogják tudománynak nevezni, amelyet szubjektíven annak szeretnének nevezni.

4. Kampis: "Ami Haeckelt illeti, nem az a lényeges kérdés, csalt-e vagy sem (Rudolph Virchow és Ludwig Rütimeyer óta erről rengeteget írtak), hanem meg kell venni Lennart Nilsson (2004) színes fotóalbumát a méhben fejlődő magzatokról, vagy elmenni egy modern orvosi múzeumba, hogy lássuk az emberi embrió kopoltyúíveit (jellemzőnek tartom egyébként, hogy egy ID-vitán, ahol Haeckel neve felmerült, nem arattam nagy sikert ezzel a javaslatommal)." (1427. oldal)

Szük: Én ugyanezt javaslom Önnek is. Jó lenne, ha csak néhány percet foglalkozna az embriológia ezen kérdésével. Ugyanis a kopoltyú ív nem kopoltyú!!! Ugyanúgy, mint az úton sem élő zebrán megyek át, amikor átgyalogolok rajta. A két zebra között az égvilágon semmilyen anyagi, minőségi egyezés nincs, csak a kettő csíkozott mintája hasonló az emberi elme számára. Ugyanez a kapcsolat kopoltyú és a kopoltyúív között. A kopoltyúív, messziről, távcsővel nézve kopoltyúhoz hasonlít, de, semmi köze hozzá, egyetlen sejt sincs ott, amelynek akár bármilyen köze is lenne a kopoltyú funkciójához. Csodálkozom, hogy Kapmis úr ezt nem tudja, mikor az átlagos interneten fórumozó evolúció rajongók is tisztában vannak vele. A probléma ma nem az, hogy Haeckel hamisított, hogy elméletét alátámassza, miszerint szegény kis emberi embrió megismétli a törzsfejlődést, hanem az, hogy Kampis György megaevolucionista ma még mindig ebben hisz. Ez a komoly probléma! Azt hiszi, hogy ezzel igazolja az evolúciót, pedig ez egy nem létező dolog, amely fényesen bizonyítja a 6. pontom igazságát. Az emberi embrió első percétől ember és soha nem lesz hal és hüllő. Mint a Toyotám sem volt soha Trabant, bár mindkettő neve T betűvel kezdődik és négy kereke van.

5. Kampis: "Attól nem lesz valaki az evolúció szakértője, hogy valamiféle diplomája van - az evolúció szakértője az lesz, akit a többiek elismernek annak." (1431. oldal)

Szük: Valóban így igaz és egy módon egészséges is. Csak a megfogalmazásban van egy kis probléma, ami a mi problémánk, de ezt Kampis úr nem képes belátni: egy ember, aki ugyan elképesztő elméleti és tapasztalati tudással rendelkezik biológiai és evolúciós területen, de nem ért egyet az evolúció elméletével, talán pont a tudása miatt, a fenti állítás következtében nem is lesz az "evolúció szakértője". Ugyanis a körbe csak az kerülhet be, aki kiállta az evolúcionista fanatizmus próbáját. Ezt több száz dokumentált eset bizonyítja.

6. Kampis: "Mindez azért fontos, mert az ID-mozgalom képviselői nem az evolúciókutatásban, hanem kivétel nélkül más tudományterületen dolgoznak, az evolúcióról való tudásuk nem valószínűsíthető, mint ahogy legtöbbjük esetében az sem, hogy egyáltalán bármiféle természettudományos ismeretekkel rendelkeznének." (1431. oldal)

Szük: Mérnöki háttérrel rendelkezve én nem szeretem a légből kapott "kivétel nélkül" kifejezéseket, mert tudom mit jelent, és ez a kifejezés itt sem igaz. De, ha Kampis úr igazi tudós, akkor ezt neki is kéne tudnia. De nézze, az evolúció tudománya önmagában problémába ütközik, ha nem megfigyelési tényeken alapszik. Valóban lehet, hogy sok evolúciókritizáló nem "evolúciókutató", hiszen az evolúciókutatók, cinikusan mondva, "kivétel nélkül" félelmetes hittel rendelkeznek az evolúcióban, amellyel minden alapjaiban megkérdőjelező vitát megszüntetni kívánnak, mint Kampis úr cikke is (vagy ahogy Csányi Vilmos írja a bevezetőben: "Ezzel a cikksorozattal a magunk részéről a vitát lezártnak tekintjük", tényleg ez a tudományos hozzáállás? Mintha Kampis úr is másról beszélne képmutatóan), ezért az "evolúció papjai" a problémák ötletét is nehezen engedik be elméjükbe. Ahogy mondani szokták: egy elméletet nem megcáfolnak, hanem kihalnak követői. Egy elméletbe bebetonozott ember ritkán fogja megváltoztatni elképzeléseit. Ellenben az evolúció ellenzői közt nagy számban vannak genetikával, sejtbiológiával, molekuláris biológiával, zoológiával foglalkozó, területükön mélységesen elismert szakemberek. Ugyanakkor ezek a területek azok, amelyekre az evolúciós elméletnek épülnie kell, vagy kellene, ezeken a területeken vannak az adatok, mérések, megfigyelések. De amennyiben ezek az emberek úgy találják, hogy probléma van, akkor miért nem gondolkodik el ezen, egy elképzeléseket, logikai levezetéseket, filozófiát gyártó evolúciókutató?

7. Kampis: "Végzettségük persze lehet, köztük többen tiszteletreméltó professzorok. Igen ám, de a legismertebb evolúciókritikusok közül Phillip E. Johnson jogászprofesszor, Alvin Plantinga filozófus-teológus, William A. Dembski matematikusból konvertált teológus, és így tovább; a magyar megfelelőknek is bárki utánanézhet." (1431. oldal)

Szük: Milyen érdekes választás ezeknek a neveknek a megemlítése. Ez tudatos megtévesztés és csúsztatás, ugye? Feltételezem, hogy Kampis úr is tisztában van azzal, hogy hány molekuláris biológus, genetikus, egyéb biológus van a háttérben, és csak megemlít néhány olyan embert, akik egyfajta szóvivők, mert kiváló kommunikációs kézségekkel rendelkeznek, humán hátterük miatt is. Így van ez számos helyen, ugyebár, de pl. a kormány gazdaságpolitikáját nem a kormányszóvivő képesítése határozza meg, ezt mindenki tudja, de Kampis úr talán nem. Kampis úr itt pontosan az általa támadott "utcai kreacionista" érvelést használja, vagyis maga is csak partizán evolucionista módszereket használ. Ha valaki a Magyar Tudomány oldalaira ír, amelynek egy megtisztelt folyóiratnak kellene lennie, akkor tisztelje meg azzal a folyóiratot, hogy kultúrált érveléseket használ a szónoklás, szemfényvesztés, félrevezetés és magas lóról okoskodás helyett.

8. Kampis: "Az ID-nek, ahogy az előbb is céloztunk rá (és az ID-párti írásokba bepillantva ellenőrizhető), nincs kutatási programja, nincs "hogyan tovább"? Ezért az ID elfogadása a kutatás megállítását, tulajdonképpen a kutatás feladását (vagy rosszabb esetben a betiltását) jelentené. A magam részéről úgy gondolom, legfőképpen ezért tudománytalan az ID - mert nem célja a megismerési folyamat folytatása."1432. oldal

Szük: Hmm, az ID-nek lehet, hogy nincs, de a kreacionizmus számos kutatási programmal és kutatóbázissal is rendelkezik. És van még egy alapvető különbség, ami felől Kampis úr megint csak tudatlannak tűnik: a kreacionista kutatási programokat nem támogatja az állam, ezért leginkább saját zsebből állnak elő. Ha ma Magyarországon elkülönítenének 1 milliárd Forintot erre a célra, hirtelen tucatnyi igen komoly kreacionista kutatási programnak lenne szemtanúja. Az elmúlt évszázadokban kiemelkedő tudósok százai hirdették, hogy ők kizárólag isteni indíttatásból kutatnak, a teremtéstudomány motiváló az igazi kutatásra. Két embert hadd említsek meg hirtelen a múltból és a jelenből, külföldről és itthonról: Michael Faraday számtalanszor okozott megbotránkozást hitével, és hogy mennyire fontosabb volt az számára, mint akár a tudományos elismertség. A másik személy egy magyar fiatal kutató, aki nem rég az év fiatal magyar kutatója volt és a Science Careers készített idén vele interjút, ahol elmondta, hogy ő a teremtéstudomány követője és ez motiválja a kutatásban is. További ellenpéldák tömegét lehetne hozni erre a megint csak nem tudom honnan vett állításra. Kampis úr ismét feljött egy ötlettel, amire nem rendelkezik megfigyelésekkel, pedig ezernyi ellenpéldája akadhatna, ha valóban látni szeretné. Így működik az evolúciós tudománya is? Jónak tűnő ötlet alap nélkül, rengeteg figyelmen kívül hagyott cáfoló ténnyel.

Zárásként csak egyet kérek Kampis úrtól és a kiadvány minden írójától: alázat! Legalább egy kis időt töltsenek azzal, hogy tényeket gyűjtenek arról, amit támadnak. Legalább néhány lektorált kreacionista cikket olvassanak el, szívesen ajánlok is néhányat, ha kérik. És ha a hazai kreacionizmust emlegetik, akkor járjanak utána és vegyék észre, hogy nem csak Tasi van a világon.

Vissza